Reklamacje i zwroty

  1. Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 10 dni od dnia otrzymania towaru.
  2. Kupujący ma prawo zwrócić towar w przypadku niezgodności towaru z umową.
  3. Kupujący zobowiązany jest w tym celu niezwłocznie poinformować sprzedawcę załączając szczegółowy opis niezgodności towaru z umową. Towar należy wysłać na adres siedziby sprzedawcy wraz z opisem niezgodności towaru. Koszty odesłania zwracanego towaru pokrywa Kupujący.
  4. Sprzedawca zobowiązuje się wymienić towar na nowy w terminie 14 dni.